Strona główna

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Aktualności
Wieliczka
ŚDM

Aktualności

O mnie

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka od 2006 r.

ur. 29 lipca 1968 r. w Krakowie.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Pracę doktorską pt. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa” obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie organizacjami, a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej.

Odznaczenia i wyróżnienia