O mnie

O mnie

ur. 29 lipca 1968 r. w Krakowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Pracę doktorską pt. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa” obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie organizacjami, a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej. Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

W 2023 za zorganizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu otrzymał medal „Krzyż wolności”, przyznany przez Metropolitę kijowskiego i Ukrainy. Natomiast za organizację konferencji naukowych, edukację i współpracę z uczelniami wyższymi Ukraińska Akademia Technologiczna przyznała mu tytuł profesora uczelni w dziedzinie zarządzania społecznego.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
W 2012 roku otrzymał Honorową Odznakę Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Pracę zawodową rozpoczął piętnaście lat temu na stanowisku referenta ds. gospodarczych i nauczyciela zawodu w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG. Zajmował również stanowisko kierownika ds. gospodarczych, a następnie dyrektora Klubu Sportowego „Górnik”. Był też dyrektorem ds. organizacyjnych w spółkach handlowych. Od 2002 do 2006 roku związał się z Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna – najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów, później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 – dyrektora ds. ekonomicznych. Podczas czteroletniej pracy w Kopalni Soli pełnił funkcję kierownika zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przewodniczącego stałej komisji przetargowej oraz członka zespołu koordynacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego. Aktywnie działa w samorządzie.
W latach 1994-1998 – radny Miasta i Gminy Wieliczki, przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji Praworządności. W latach 1998-2002 – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Finansów, Budżetu i Mienia, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności.

W latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Sportowego „Górnik”, później był rzecznikiem Społecznego Komitetu Powiatowego w Wieliczce, a od 1998 do 2006 roku prezesem Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby. Przez 16 lat był zawodnikiem Klubu Sportowego „Górnik”. Uhonorowany Srebrną Odznaką Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.W 2004 roku był obserwatorem międzynarodowym wyborów prezydenckich na Ukrainie (Pawłograd).

W 2004 roku otrzymał uchwałą Rady Powiatu Wielickiego honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Wielickiego. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go brązowym medalem zasługi. W maju 2010 roku od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, natomiast w lipcu Srebrny medal za Zasługi dla Policji. Wcześniej, uhonorowany został przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa.

W październiku 2010 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał od Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym miesiącu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniony został Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

W roku 2010 uczestniczył w „International Visitor Leadership Program” IV LP w Stanach Zjednoczonych.

W maju 2012 r. otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadany przez prezesa Zarzadu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W 2012 r. otrzymał Honorową Odznakę Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W kwietniu 2013 r. odebrał z rąk dr Piotra W. Kurka oznaczenie pamiątkowe za zasługi dla „ŚZŻAK” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W czerwcu 2014 r. otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

W kwietniu 2014 r. otrzymał Medal „Pro Patria” od przedstawicieli Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W roku 2015 w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego otrzymał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego. Ponadto, 5 października 2015 r. został wyróżniony złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

W dniu 4 października 2015 r. odebrał honorowy medal „Bogaci Miłosierdziem” nadany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla Miasta i Gminy Wieliczka za długoletnią współpracę na rzecz chorych, starszych, niepełnosprawnych i ubogich, a zwłaszcza za budowę domu dla osób starszych w Brzegach.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

 

Burmistrz Artur Kozioł otrzymał w związku z Jubileuszem 90-lecia MBS w Wieliczce Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka przyznawaną przez Krajowy Związek banków Spółdzielczych za wniesiony osobisty wkład i przyczynianie się do rozwoju Banku.
14 stycznia 2017 r. podczas Spotkania Noworocznego w Solnym Mieście, otrzymał wysokie odznaczenie papieskie – Order Św. Sylwestra z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Przyznanie odznaczenia jest dowodem wdzięczności za wkład Wieliczki za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016.

 

Współorganizator konferencji naukowych w Wieliczce: w październiku 2022 roku 21. Międzynarodowej Konferencji z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE (ICEFM2022) pt. „Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu”oraz w czerwcu 2023 roku  Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse”.
Autor publikacji: wydanej w 2022 roku opartej o pracę doktorską pozycji „Wpływ Stref Aktywności Gospodarczej na zarządzanie w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego” oraz wydanej w 2023 roku książki „Brzegi świata. Od wydarzeń ŚDM Kraków 2016 do strefy rozwoju ekonomicznego i społecznego”.
Od 2023 roku przewodniczy Międzynarodowej Radzie Naukowej Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju.
W maju 2023 roku Ukraińska Akademia Technologiczna przyznała mu tytuł profesora uczelni w dziedzinie zarządzania społecznego za organizację konferencji naukowych, edukację i współpracę z uczelniami wyższymi.
W 2023 r. również za zorganizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu otrzymał medal „Krzyż wolności”, przyznany przez Metropolitę kijowskiego i Ukrainy.
 Wolny czas chętnie poświęca na działalność społeczną. Żona Joanna ukończyła wydział zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 21 maja 2006 roku urodził się ich syn Maksymilian, a 19 października 2011 roku – córka Julia.