Wspólny obiad w Kuchni dla Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby

W poniedziałek, 20 listopada br., Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł spotkał się na obiedzie z osobami korzystającymi z pomocy Kuchni dla Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. W Kuchni wydawane są posiłki codziennie dla osób potrzebujących o godz. 12.00.
– W ramach obchodzonego Światowego Dnia Ubogich odwiedzamy miejsca gdzie na co dzień świadczona jest pomoc osobom potrzebującym, by zwrócić uwagę na bliźnich, którzy nie mogą żyć bez naszego wsparcia. Chciałbym też w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym w prowadzenie Kuchni dla Ubogich, Ośrodek Wsparcia w Brzegach, grupom pomocy Caritas i wszystkim osobom prywatnym. – podkreśla Burmistrz Artur Kozioł.