Spotkanie w Bukareszcie w Ministerstwie Cyfryzacji, Inowacji i Badań z Ministrem Bgdan-Gruia IVAN

 

Spotkanie w Bukareszcie w Ministerstwie Cyfryzacji, Inowacji i Badań z Ministrem Bgdan-Gruia IVAN na temat realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy oraz na temat krajowej polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w obszarach dotyczących samorządu.
Kolejne spotkanie w Instytucie Narodowym ,,Elie Wiesel” z przedstawicielem Rządu Rumunii Dyrektorem Alexandru Florian na temat badań historycznych i rozwoju instytucji kultury.
Spotkanie w Międzynarodowym Instytucie Zrównoważonego Rozwoju z Mariusem Galbenusa na temat współpracy w obszarze gospodarczym i na temat przygotowania kolejnej konferencji na temat Zrównoważonego Rozwoju z partnerami z dziedziny nauki, samorządu i gospodarki w Wieliczce