Ładowanie...
W ostatnim czasie Wieliczka zmienia swoje oblicze. Jednym z najważniejszych priorytetów dla rozwoju Miasta i Gminy jest dalsze pozyskiwanie funduszy unijnych, umożliwiających utrzymanie dynamiki inwestycyjnej. W ciągu kilku lat wyraźnie zwiększyła się liczba inwestycji i projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych. Dzięki ich pozyskiwaniu i właściwemu wykorzystaniu możliwa jest realizacja wielu inwestycji, poprawa warunków życia mieszkańców oraz atrakcyjności miasta. Działania podejmowane w sferze inwestycyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej stymulują rozwój gospodarczy, a także budują pozytywny wizerunek miasta i gminy. Prezentowane zamierzenia inwestycyjne stanowią dopełnienie już istniejących, z których obecnie korzystają tysiące mieszkańców.

Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody z głębinowymi studniami

Aby zdywersyfikować źródła dostaw wody pitnej dla naszej gminy konieczne jest uruchomienie nowych ujęć wody pitnej wraz z budową stacji uzdatniania wody z systemem hydroforowym.  Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody z głębinowymi studniami jest kluczowa dla zamknięcia prowadzonych od kilku lat działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wieliczka. Budowa ta zakończy właściwie proces  porządkowania gospodarki wodno-ściekowej a jednocześnie  zapewni bezpieczeństwo wodne podczas suszy i uniezależni gminę od wód pochodzących z rzeki Raby. Obecnie gmina otrzymała już dofinansowanie w wysokości ok. 3 mln zł na przygotowanie dokumentacji technicznych (projektowanie prac wodno-kanalizacyjnych). ...

Czytaj całość

Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych

Przybliżenie mieszkańcom i turystom zagadnień związanych z wydobywaniem soli na ziemi wielickiej przyświeca idei uruchomienia w Wieliczce nowej atrakcji turystycznej jaką będzie Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie osada górnicza, w której dzięki nowoczesnym technikom zaangażowania widza, możliwe będzie zapoznanie się z całym procesem wydobywania i warzenia wielickiej soli. Do Miasta Tradycji Górniczych prowadzić będzie Trakt Solny, którym już obecnie możemy spacerować.   ...

Czytaj całość

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Budowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego planowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce przy ul. Boguckiej.Projektowany budynek składa się z trzech kondygnacji i został podzielony na części: edukacyjno-administracyjną, sportową i gastronomicną. Podstawowym elementem funkcjonowania budynku jest komunikacja. Komunikacja pozioma została zaprojektowana wzdłuż całego obiektu. Dzięki swej prostocie stanowi klarowny i jasny trakt komunikacyjny łączący wszystkie elementy budynku.Parter został podzielony na część administracyjną oraz część biblioteczną wraz z świetlicą znajdującą się w części pólnocnej budynku.W południowej części budynku została wydzielona sala gimnastyczna wraz z szatniami oraz gastronomia składająca się z kuchni, stołówki oraz z ogródka tarasowego. Ogródek tarasowy został umieszczony...

Czytaj całość

Szkoła Muzyczna II stopnia

W związku z dużymi osiągnięciami Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce i licznym gronem uzdolnionych absolwentów tej szkoły, którzy chcieliby kontynuować naukę w Wieliczce, gmina podjęła starania o utworzenie Szkoły Muzycznej II stopnia.Na siedzibę tej szkoły planowany jest Pałac Przychockich w Wieliczce. ...

Czytaj całość

Nowoczesna placówka Siemachy

Budowa nowoczesnej placówki SIEMACHA przy ul. Narutowicza w Wieliczce.Planowana jest budowa ośrodka dziennego pobytu dla dużej liczby młodych ludzi oraz dom dziecka dla 14 najmłodszych - SIEMACHA Spot 24/7. Nowoczesny dom dziecka, bez kucharek, sprzątaczek i konserwatora, starannie urządzone wnetrza, kompetentni i życzliwi wychowawcy, prawdziwa szkoła samodzielności.SIEMACHA SpotWspólczesne wcielenie "podwórka", atrakcyjne środowisko, zajęcia dla dzieci, nauka, rozwój zainteresowań, grupy wychowawcze, zabawa, posiłki, wycieczki, turnusy wakacyjne. ...

Czytaj całość

Rewitalizacja Parku Mickiewicza w Wieliczce

Trzeci etap rewitalizacji największego w mieście parku polegać będzie na wykonaniu ogrodów tematycznych, punktu widokowego, założeniu klombów. Uporządkowane zostaną brzegi rzeki Serafy, które połączą drewniane pomosty. Uruchomiona zostanie kawiarenka, która będzie miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Oprócz stanowisk dla wędkarzy park upiększony zostanie elementami małej architektury.  ...

Czytaj całość

Budowa rond w Wieliczce

W celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia płynności ruchu drogowego w Wieliczce, planowana jest budowa ronda w ciągu ul.  Kościuszki oraz ul. Sadowej, w ciągu ul. Krakowskiej  i ul. Kościuszki, budowa ronda na ul. Piłsudskiego  oraz ronda na ul. Asnyka i Słowackiego. Zadania te, jako projekty wieloletnie,  realizowane będą we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. ...

Czytaj całość

Wykonanie Piotr i Michał Jantos