Ładowanie...
<< Nowe cele

Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody z głębinowymi studniami

Aby zdywersyfikować źródła dostaw wody pitnej dla naszej gminy konieczne jest uruchomienie nowych ujęć wody pitnej wraz z budową stacji uzdatniania wody z systemem hydroforowym. 
Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody z głębinowymi studniami jest kluczowa dla zamknięcia prowadzonych od kilku lat działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wieliczka. Budowa ta zakończy właściwie proces  porządkowania gospodarki wodno-ściekowej a jednocześnie  zapewni bezpieczeństwo wodne podczas suszy i uniezależni gminę od wód pochodzących z rzeki Raby. Obecnie gmina otrzymała już dofinansowanie w wysokości ok. 3 mln zł na przygotowanie dokumentacji technicznych (projektowanie prac wodno-kanalizacyjnych).
<< Nowe cele
Wykonanie Piotr i Michał Jantos