Ładowanie...
<< Nowe cele

Budowa rond w Wieliczce

W celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia płynności ruchu drogowego w Wieliczce, planowana jest budowa ronda w ciągu ul.  Kościuszki oraz ul. Sadowej, w ciągu ul. Krakowskiej  i ul. Kościuszki, budowa ronda na ul. Piłsudskiego  oraz ronda na ul. Asnyka i Słowackiego. Zadania te, jako projekty wieloletnie,  realizowane będą we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
<< Nowe cele
Wykonanie Piotr i Michał Jantos