Ładowanie...
<< Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego

30-04-2018 00:00

Dziś 24 kwietnia 2018 r. w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.
Podczas spotkania akcentowałem dotychczasową, pomyślną współpracę gminy Wieliczka z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w roku 2017 oraz wybiegałem myślami w pozytywnie rysującą się przyszłość naszej współpracy.

Następnie przedstawiono OPINIĘ Biegłego Rewidenta o wynikach badania bilansu za 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBS.

W dalszej części Zebrania podjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady i udzielenia skwitowania;
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2017 r.;
c) zatwierdzenia zmian do Regulaminu działania rady nadzorczej;
d) zmian w Statucie Banku.

Kolejnymi punktami Zebrania były wybory do Rady Nadzorczej, podział nadwyżki bilansowej za rok 2017 oraz uchwalenie kierunków działalności Małopolskiego Banku Spółdzielczego na rok 2018 oraz przyjęcie wniosków.
<< Aktualności
Wykonanie Piotr i Michał Jantos